- - - - - - - - - - -

Mamy strzegomski alarm smogowy!

Pod koniec października ruszył w mieście projekt pn. „Smog-Strzegom”. Jest to inicjatywa obywatelska, stworzona przez jednego z mieszkańców, a jej celem jest podniesienie świadomości na temat jakości powietrza.

- Jest to projekt obywatelski, który powstał w celu podniesienia świadomości  na temat jakości powietrza, którym oddychamy w Strzegomiu. Inicjatywa jest zaczynem, który chciałbym aby się rozwijał i służył mieszkańcom – tłumaczy jeden z autorów przedsięwzięcia.

Obecnie w Strzegomiu działają dwa czujniki. Jeden z nich jest usytuowany przy ul. Wesołej, a drugi w Rynku. Według zapewnień pomysłodawcy projektu, urządzeń będzie przybywać w mieście.

- Każdy czujnik monitoruje 5 parametrów powietrza: PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę, wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne. Urządzenie mierzy parametry i co 3 minuty przekazuje je na serwer, który następnie przetwarza je w ogólnie dostępne wyniki, dostępne 24 godziny na dobę – dodaje pomysłodawca projektu „Smog-Strzegom”.

Projekt „Smog-Strzegom” utrzymuje się ze środków własnych i jest inicjatywą obywatelską,  nie jest organizacją pozarządową,  nie posiada osobowości prawnej i nie korzysta ze wsparcia innych organizacji.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2018 roku obowiązują zapisy dolnośląskich uchwał antysmogowych. W piecach nie wolno już spalać węgla brunatnego, miału, mokrego drewna, a kominki domowe muszą spełniać rygorystyczne normy emisyjne. Niedozwolone jest również spalanie odpadów. 

W razie podejrzenia użycia niedozwolonych paliw, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić kontrolę domowej kotłowni. Mogą też poprosić o pomoc przy jej przeprowadzeniu komendanta policji. Za złamanie przepisów (czyli np. palenie śmieci w piecu) grozi mandat do 500 zł lub - jeżeli sprawa trafi do sądu - grzywna do 5000 zł, nawet areszt.

Źródło: naszstrzegom.pl

Vytvořenoaqi.eco.